แพคเก็จบาหลี 4 วัน 3 คืน
แพคเก็จบาหลี 4 วัน 3 คืน
ทัวร์
ราคาเริ่มต้น 6,500 บาท
รหัสทัวร์ Bali fullboard
ระยะเวลา
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : บาหลี [ - / - / D ]
  Day ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำที่หาดจิมบารัน [ - / - / - ]
  Day ที่พัก : โรงแรม Max one Hotel หรือ Dusita hotel 3* [ - / - / - ]
  Day 2 : เที่ยวบาหลีทั้งวัน [ B / L / D ]
  Day เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม [ - / - / - ]
  Day เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร [ - / - / - ]
  Day บ่าย : นำท่านชม วัดน้ำพุศักดื์สิทธิ์ เทมภัคสิริงค์ ศาสนสถานที่เก่าแก่ และเป็นที่เคารพสักการะของชาวบาหลีซึ่งมีอายุมากกว่าพันปี ชมบ่อน้ำพุศักดิ์สิทธิ์เติมเอ็มพูล ซึ่งเป็นน้ำพุธรรมชาติที่ผุดขึ้นจากตาน้ำใต้ดินเป็นเวลามานานนับพันพันปี จากนั้นเปลี่ยนบรรยากาศชมต้นกาแฟและการสาธิตการคั่วกาแฟแบบพื้นเมืองทดลองชิมกาแฟบาหลีมากมายหลายรสชาติ และหากท่านอยากลองชิมกาแฟขี้ชะมดก็สามารถซื้อได้ที่นี่ในราคาที่ถูกกว่าเมืองไทย หลังจากนั้น สู่ถ้ำช้าง หรือ ปุรากัวกาจาห์ที่โดดเด่นด้วยแผ่นหินแกะสลักหน้าปากทางเข้าถ้ำ มองดูคล้ายใบหน้าช้าง บ้างก็ว่าคล้ายยักษ์อ้าปากกว้าง ชาวบาหลีเชื่อว่าคือปากของปีศาจร้ายภายในถ้ำ ด้านหนึ่งจะเป็นรูปปั้นพระพิฆเนศอีกด้านเป็นรูปปั้นศิวลึงค์3แท่ง เป็นเครื่องแท่นเทพ3องค์ พระศิวะ พระนารายณ์ พระวิษณุ ตามความเชื่อของฮินดู ด้านหน้าปากถ้ำเป็นสระศักดิ์สิทธิ์ มีไหลพุ่งจากปากปล่อง แกะสลักเป็นรูปอิสตรี 6นาง ชาวบาหลีเชื่อว่า ถ้าใครอยากมีลูกลองมาดื่มหรืออาบน้ำที่นี่จะมีลูกเต็มบ้านหลานเต็มเมือง [ - / - / - ]
  Day ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร [ - / - / - ]
  Day 3 : เที่ยวบาหลีทั้งวัน [ B / - / - ]
  Day เช้า : รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม เดินทางไปหาดขึ้นชื่อ TANJUNG BENOA ทำกิจกรรมบนหาด [ - / - / - ]
  Day เที่ยง : รับประทานอาหารกลางวัน [ - / - / - ]
  Day บ่าย : เยี่ยมชมแหล่งผลิตกาแฟขี้ชะมดที่เป็นของฝากขึ้นชื่อของบาหลี ชมวิธีการผลิต และเที่ยวตัวเมืองKUTA [ - / - / - ]
  Day ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ นำท่านเดินทางกลับสู่ที่พัก พักผ่อนอิสระ ณ โรงแรม [ - / - / - ]
  Day 4 : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 mapleholidays All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X