อาราชิยาม่า - เกียวโต - โอซาก้า - ฟูจิ - โตเกียว 6 วัน 3 คืน
อาราชิยาม่า - เกียวโต - โอซาก้า - ฟูจิ - โตเกียว 6 วัน 3 คืน
ทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 39,900 บาท
รหัสทัวร์ LOVE SAKURA NRT XJ
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 27 มี.ค. 62 - 01 เม.ย. 62 / 29 มี.ค. 62 - 03 เม.ย. 62 / 03 - 08 เม.ย. 62 วันจักรี / 04 - 09 เม.ย. 62 วันจักรี / 05 - 10 เม.ย. 62 วันจักรี / 10 - 15 เม.ย. 62 วันสงกรานต์ /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ + ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ชินจูกุ [ - / - / D ]
  Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ทะเลสาบปลาไหล - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato [ B / L / D ]
  Day 5 : ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ [ B / - / - ]
  Day 6 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
27 มี.ค. 62 - 01 เม.ย. 62
39,900
39,900
37,900
6,000
29 มี.ค. 62 - 03 เม.ย. 62
39,900
39,900
37,900
6,000
03 - 08 เม.ย. 62 วันจักรี
41,900
41,900
39,900
6,000
04 - 09 เม.ย. 62 วันจักรี
42,900
42,900
40,900
6,000
05 - 10 เม.ย. 62 วันจักรี
42,900
42,900
40,900
6,000
10 - 15 เม.ย. 62 วันสงกรานต์
46,900
46,900
44,900
6,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 mapleholidays All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X