โตเกียว-ฟูจิ-คาวาโกเอะ-เทศกาลโดมหิมะ-ชมซากุระมัตสึดะ 6 วัน 3 คืน
โตเกียว-ฟูจิ-คาวาโกเอะ-เทศกาลโดมหิมะ-ชมซากุระมัตสึดะ 6 วัน 3 คืน
ทัวร์

ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น
ราคาเริ่มต้น 33,900 บาท
รหัสทัวร์ SAKURA WINTER FEST XJ
ระยะเวลา 6 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง : 27 ก.พ. 62 - 04 มี.ค. 62 / 01 - 06 มี.ค. 62 /
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : ชมซากุระ ณ เมืองมัตสึดะ - ฮาโกเน่ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - หุบเขาโอวาคุดานิ - โอชิโนะ ฮัคไค [ - / L / D ]
  Day 3 : นั่งรถไฟชมวิวฟูจิ - ซาโนะ เอาท์เล็ต - เทศกาลโดมหิมะ Yunishigawa kamakura Festiva [ B / - / D ]
  Day 4 : เมืองคาวาโกเอะ + ย่านคาชืย่า โยโกโช - ย่านชินจูกุ - โอไดบะ + ห้างไดเวอร์ซิตี้(หุ่นกันดั้ม) - โตเกียวเบย์ อควาไลน์ - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว German Village [ B / - / - ]
  Day 5 : วัดนาริตะ - อิออนพลาซ่า - สนามบินนาริตะ [ B / - / - ]
  Day 1 : ท่าอากาศยานดอนเมือง - สนามบินนาริตะ [ - / - / - ]
  Day 2 : ชมซากุระ ณ สวนอุเอโนะ - วัดอาซากุสะ + ถ่ายภาพโตเกียวสกายทรี - ชินจูกุ [ - / - / D ]
  Day 3 : ภูเขาไฟฟูจิ - ล่องเรือทะเลสาบอาชิ - โอวาคุดานิ - ทะเลสาบปลาไหล - เทศกาลประดับไฟฤดูหนาว Nabana no Sato [ B / L / D ]
  Day 5 : ปราสาทโอซาก้า - ย่านชินไซบาชิ - ริงคุเอาท์เล็ท - อิออนพลาซ่า - สนามบินคันไซ [ B / - / - ]
  Day 6 : สนามบินดอนเมือง กรุงเทพฯ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
27 ก.พ. 62 - 04 มี.ค. 62
33,900
33,900
31,900
6,000
01 - 06 มี.ค. 62
33,900
33,900
31,900
6,000

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 mapleholidays All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X