ปักกิ่ง หมึกผัดไข่เค็ม SNOW WORLD กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน
ปักกิ่ง หมึกผัดไข่เค็ม SNOW WORLD กำแพงเมืองจีน 5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 29,999 บาท
รหัสทัวร์ SHCAPEK17
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : ปักกิ่ง - จตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังโบราณกู้กง - หอบูชาเทียนถาน - กายกรรมปักกิ่ง [ B / L / D ]
  Day 3 : พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ร้านบัวหิมะ - วัดหงโหลวซื่อ - ผ่านชมสนามกีฬารังนก - ช้อปปอ้ง The place [ B / L / D ]
  Day 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - Snow World - ถนนหวังฟูจิ่ง [ B / L / D ]
  Day 5 : ร้านผีชิว - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย - ปักกิ่ง - กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
28 ธ.ค. 61 - 01 ม.ค. 62
29,999
4,500
29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 61
29,999
4,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 mapleholidays All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X