เทียนจิน หมึกยัดไส้ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน อาบน้ำแร่ 5 วัน 3 คืน
เทียนจิน หมึกยัดไส้ ปักกิ่ง กำแพงเมืองจีน อาบน้ำแร่  5 วัน 3 คืน
ทัวร์ ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 18,999 บาท
รหัสทัวร์ SHCATSN4
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ [ - / - / - ]
  Day 2 : นั่งรถไฟความเร็วสูง - ปักกิ่ง - จัตุรัสเทียนอันเหมิน - พระราชวังโบราณกู้กง - ร้านนวดฝ่าเท้า - ถนนหวังฟูจิ่ง [ B / L / D ]
  Day 3 : พระราชวังฤดูร้อนอวี้เหอหยวน - ร้านไข่มุก - ร้านยางพารา - ช้อปปิ้งตลาดรัสเซีย [ B / L / D ]
  Day 4 : ร้านหยก - กำแพงเมืองจีนด่านจวีหยงกวน - ร้านยาบัวหิมะ- ผ่านชมสนามกีฬารังนกและสนามกีฬาว่ายน้ำ - ขึ้นชมวิวบนหอคอย Olmpic Tower [ B / L / D ]
  Day 5 : ร้านผีชิว - เทียนสิน - ถนนวัฒนธรรมโบราณ - ถนนสไตล์อิตลี - กรุงเกพฯ [ B / L / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
07 - 11 พ.ย. 61
18,999
3,500
30 พ.ย. 61 - 04 ธ.ค. 61
18,999
3,500
29 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 62 New year 2019
23,999
3,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 mapleholidays All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X