ทัวร์คุณธรรม เสินหนงเจี้ย ยำสาหร่าย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) ฉางซา 6 วัน 5 คืน
ทัวร์คุณธรรม เสินหนงเจี้ย ยำสาหร่าย เมืองเล่าปี่(เกงจิ๋ว) ฉางซา 6 วัน 5 คืน
ทัวร์ ทัวร์จีน
ราคาเริ่มต้น 22,999 บาท
รหัสทัวร์ SHWECSX6
ระยะเวลา 6 วัน 5 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ - ฉางซา - อี้หยาง [ - / - / - ]
  Day 2 : วัดไป๋หลู่ - กำแพงเมืองโบราณอี้หยาง - อี้ชาง - ช้อปปิ้งย่านการค้าของเมืองอี๋ชาง [ B / L / D ]
  Day 3 : เสินหนงเจี้ย - ผ่านถนนบนสายน้ำที่สวยที่สุด - อุทยานสะพานสวรรค์(เทียนเซิงเฉียว) - อุทยานเสินหนงถัน - ต้นไม้พันปี [ B / L / D ]
  Day 4 : อุทยานเทียนเยี่ยน - ผ่านชมที่ราบสีแดง [ B / L / D ]
  Day 5 : เมืองเกงจิ๋ว(จิงโจว) - สวนกวนอูอี้หยวน - กำแพงเมืองเกงจิ๋วชมภายนอกฉางเต๋อ - ถนนโบราณต้าเสี่ยวเหอเจีย [ B / L / D ]
  Day 6 : ฉางเต๋อ - ฉางซา - พิพิธภัณฑ์เจี่ยนตู๋ - ถนนคนเดินหวงซิงลู่ - ฉางซา - กรุงเทพฯ [ B / L / D ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
28 ธ.ค. 61 - 02 ม.ค. 61 New Year 2018
30,999
4,500

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 mapleholidays All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X