สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน (กรุ๊ปส่วนตัว 4-6 ท่านขึ้นไป ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
สิงคโปร์ 3 วัน 2 คืน  (กรุ๊ปส่วนตัว 4-6 ท่านขึ้นไป ไม่รวมตั๋วเครื่องบิน)
ทัวร์
ทัวร์สิงคโปร์
ราคาเริ่มต้น 8,700 บาท
รหัสทัวร์ Saver Sin 3D2N
ระยะเวลา เดินทางได้ถึง 31 ต.ค..2561 ยกเว้น 24-27เมย / 26-28มิ.ย.และ 17-19ต.ค.
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : เที่ยวสิงคโปร์ [ - / L / D ]
  Day เทียง : รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร บะกุ๊ดเต๋ขึ้นชื่อ) [ - / - / - ]
  Day บ่าย : นำท่านนมีสการ วัดเจ้าแม่กวนอิม (Kwan Im Thong Hood Cho Temple) วัดนี้เป็นวัดที่มีชื่อเสียงอย่างมาก ทั้งชาวสิงคโปร์และนักท่างเที่ยว ถือว่าศักดิ์มาก โดยคนที่เข้ามาไหว้ขอพร มักจะได้ผลสำเร็จ ดั่งหวังตั้งใจ จากนั้นนำท่านแวะช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ Duty free ที่นี่จะมีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซิ้อมากมายอาทิ น้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า และของฝากมากมาย จากนั้นชมเมืองสิงคโปร์ ทำเนียบรัฐบาล ศาลฎีกา ศาลาว่าการเมือง อาคารรัฐสภาเก่า ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่แสดงศิลปะทุกแขนง อาทิ ดนตรี เต้นรำ การแสดงตลก จากนั้นนำท่านถ่ายรูปคู่กับ เมอร์ไลออน สัญลักษณ์ของประเทศสิงคโปร์ เป็นรูปปั้นครึ่งสิงโต ครึ่งปลา หันหน้าออกสู่ปากแม่น้ำ ทางอ่าวมาริน่า โดยมีทัศนียภาพของโรงละครเอสเพลนาท ด้วยสถาปัตยกรรมคล้ายหนามทุเรียน สอดรับ แล้วนำท่านชม น้ำพุแห่งความมั่งคั่ง (Fountain of wealth) ตั้งอยู่ท่ามกลางหมู่ตึกซันเทคซิตี้ โดยเชื่อว่าหากได้มาสัมผัสน้ำพุที่นี่จะร่ำรวยและโชคดีตลอดปี จากนั้นอิสระให้ท่านที่มาริน่าเบย์แซนด์ คาศิโนและ รีสอร์ทหรูใหญ่ที่สุด จากนั้นนำท่านสู่ การ์เด้นบายเดอะเบย์ ( Garden by the bay) โดมสถานที่จัดตกแต่งต้นไม้นานาพันธ์ุ และสวนสวยที่สุดและใหญ่ที่สุด ของสิงคโปร์ ( ไม่รวมตั๋วค่าเข้าทั้ง 2 โดม ประมาณ 850 บาท) [ - / - / - ]
  Day ค่ำ : รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ข้าวมันไก่สิงคโปร์ [ - / - / - ]
  Day 2 : สิงคโปร ยูนิเวอร์แซล (ทั้งวัน) [ B / - / - ]
  Day เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม [ - / - / - ]
  Day ค่ำ : นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก [ - / - / - ]
  Day 3 : อิสระช้อปปิ้ง - สนามบิน [ B / - / - ]
  Day เช้า : รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม [ - / - / - ]
  Day 11000น : Check out จากนั้นอิสระตามอัธยาศัย จนถึงเวลานัดหมาย [ - / - / - ]
  Day ...น : ออกเดินทางกลับโดยสายการบิน... [ - / - / - ]
  Day ...น : ถึงสนามบิน...โดยสวัสดิภาพและประทับใจ [ - / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว
00 - 00 3

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 mapleholidays All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X