โตเกียวซัมเมอร์ซุปเปอร์ชิค
โตเกียวซัมเมอร์ซุปเปอร์ชิค
ทัวร์
ทัวร์ญี่ปุ่น
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์ญี่ปุ่นเส้นทางแปลกใหม่
ทัวร์ญี่ปุ่น ทัวร์โตเกียว
ราคาเริ่มต้น 25,900 บาท
รหัสทัวร์ TYOSUMMERSUPERCHIC
ระยะเวลา 5 วัน 3 คืน
สายการบิน
กำหนดวันเดินทาง :
โปรแกรมทัวร์
วันที่
สถานที่
อาหาร
  Day 1 : กรุงเทพฯ สนามบินดอนเมือง [ - / - / - ]
  Day 2 : นาริตะ – เมืองคาวาโกเอะ – เมืองคะรุอิซะวะ – ปริ้น อ้าท์เลทต์ [ - / L / - ]
  Day 3 : ปราสาทมัตสึโมโต้ – ทะเลสาบคาวาคุชิโกะ – วัดอาซากุสะ – นาริตะ [ B / L / D ]
  Day 4 : โตเกียว–อิสระโตเกียวดิสนีย์แลนด์ หรือช้อปปิ้งย่านชิบุยะ และโอไดบะ [ B / - / - ]
  Day 5 : สนามบินนาริตะ – สนามบิน ดอนเมือง [ B / - / - ]

รายละเอียดกำหนดการ

รายละเอียดราคา

กำหนดวันเดินทาง
อัตราค่าบริการ
 
ราคาผู้ใหญ่
เด็กมีเตียงเสริม
เด็กไม่มีเตียง
พักเดี่ยว

เงือนไขการจอง

Copyright © 2018 mapleholidays All Rights Reserved. Power BY applezeed.com
X